coletinas escoleta coletinas escoleta
coletinas escoleta

El Centre d'Educació Infantil " Coletinas " és una entitat privada que neix fa 10 anys en el si de la societat balear amb el principal objectiu de promoure una educació integral des dels 0 als 3 anys , a través de la qual es cobreixin necessitats bàsiques dels nens amb els que s'està en contacte , desenvolupant els seus coneixements , destreses i habilitats.

L'entrada d'un nen a la nostra escola ha de ser una oportunitat per aconseguir aprenentatges en millors condicions que si ho fes de forma individual . Una oportunitat de créixer enriquit per altres .


Coletinas - Palma - Plaza Verge del Miracle, nº4 - 07013 - Palma de Mallorca - 971 903 000